Zorg

Binnen de zorg voor de kinderen op het Lichtbaken werken wij handelingsgericht. Het handelingsgericht werken gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en de ouders.
 
Wij hebben hiervoor een zorgcyclus waarbij de vorderingen en bijzonderheden van al onze kinderen gedurende de schooljaren cyclisch gevolgd worden. Indien nodig kunnen er aanpassingen worden gedaan in en buiten de klas om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van een kind.


Wanneer deze aanpassingen niet toereikend zijn kunnen wij in een multidisciplinair overleg (MDO) consultatie vragen, aan verschillende experts, naar welke zorg passend is voor de leerling.

Wij werken nauw samen met het SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden), het Centrum Jeugd en Gezin, School maatschappelijk werk, het HCO (onderwijsadviesbureau) en de wijkagent om garant te kunnen staan voor een kwalitatief zorgbeleid binnen de school.
 
Binnen Het Lichtbaken werken de volgende intern begeleiders :

Juf Brigitte is de intern begeleider voor de groepen 1, 2, en 3. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt haar telefonisch bereiken of via e-mail bvdkrogt@lichtbaken.lucasonderwijs.nl

 

 

Juf Nadège is intern begeleider voor de groepen 4 t/m 8. Zij is werkzaam op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kunt haar telefonisch bereiken of via e-mail

nves@lichtbaken.lucasonderwijs.nl

 

 

Op donderdag is juf Sandra van Boven in de school aanwezig. Zij is Schoolmaatschappelijk werkster.

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.