Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Aanmelden en inschrijven

Voor het eerst naar de basisschool:

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met dit formulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in 1 van de 4 aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden.

Verdere informatie hierover vindt u onder het kopje "Leerlingplafond".

 

Voor kinderen van 4 jaar en ouder:

Wanneer uw kind ouder is dan 4 jaar en u wilt uw kind aanmelden dan kunt u contact opnemen met onze school:  070-3239522