Materialen

Materialen

We willen graag dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor alle materialen, die zij gebruiken in de school. We leggen daarbij de focus op het verantwoord omgaan met je eigen spullen, de spullen van een ander en de materialen van school. Wanneer blijkt dat de schoolmaterialen kapot zijn gegaan door vernieling of onvoorzichtig gebruik, gaan wij met u in gesprek over de kosten die voor vervanging gemaakt moeten worden. Wilt u dit ook met uw kind bespreken?

Jaarlijks krijgen de kinderen een aantal materialen van school, maar we vragen u ook om uw kind een aantal schoolspullen van thuis mee te laten nemen om op school te gebruiken. Per groep geven we aan wat de leerlingen van school ontvangen en extra nodig hebben van thuis.