Identiteit

Wij zijn een school met katholieke grondslag en staan bewust stil bij de christelijke feesten. Binnen de school hebben wij een populatie met een verscheidenheid aan godsdienstige en culturele achtergronden. Respect voor elkaars religieuze achtergronden is voor ons een belangrijke waarde. 

Ons denkkader is de tekst Artikel 1 van onze Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

We werken dagelijks met de methode Trefwoord en besteden ook aandacht aan andere geestelijke stromingen.