Ouderbijdrage

Zoals u weet moet alles bekostigd worden en vragen wij als school ook een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze bijdrage wordt onder andere voor de volgende activiteiten en feesten ingezet

 

  • Sinterklaas, kerstfeest, Pasen, Oud en Nieuw, Juffen-en meesters feest, Koningsspelen, kinderboekenweek en eindejaarsfeest;
  • Sportdag en andere sportactiviteiten ;
  • Afscheidsavond groep 8 en musical ;
  • Attenties en traktaties ;
  • Aanschaf van diverse extra materialen voor de leerlingen ;


Voor het schooljaar 2022–2023 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00 per leerling per jaar.
Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer IBAN NL04ABNA0240540506 t.n.v. Stichting Lucas Onderwijs inzake Het Lichtbaken – Activiteiten.
Wilt u s.v.p. ook de naam van uw kind(eren) en de groep(en) te vermelden?

Voor de volgende activiteiten vraagt de school ook een vrijwillige bijdrage. 

Schoolreis, 1 keer per jaar. circa € 30,00, Bijdrage voor het continurooster € 35,00 en voor groep 8 het kamp circa € 135,00.