Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is voor de directie (die optreedt namens Lucas Onderwijs) een gesprekspartner in alle zaken die betrekking hebben op de inhoud en organisatie van het onderwijs op school (schoolbeleid).
Enkele andere taken zijn: bevordering van openbaarheid en onderling overleg binnen de school; waken tegen discriminatie; bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de school, en zorgdragen voor het behoud van de katholieke identiteit van de school. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een regelement.

 

De vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024 zijn:

Dinsdag 05 september 2023

 

 


In de MR hebben de volgende leden zitting.

Ferry de Lange, voorzitter MR - vader van Anna uit groep 5
Ricardo Verver – Norah uit groep 6

Brenda van der Meer - moeder van Tyler uit groep 7 en Amy uit groep 5 

Simone Heemskerk - teamlid
Nadège van Es- de Schiffart - teamlid
Manon Krikke - teamlid

 

Heeft u vragen of wilt u iets weten, mail ons via onderstaande links.
MR

MR-oudergeleding