Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van het Lichtbaken.

In het schooljaar 2023-2024 zijn dit;

 

Martine Goedhart, moeder van Jackie uit groep 8

Edith de Lange, Anna uit groep 5

Richella de Jager, moeder van Chelsey uit groep 8

Tanja Ermes, Lotte uit groep 6

Marieke Verplak, moeder van Diem uit groep 5

Angela Bongers, moeder van Finn uit groep 2

 

Zij houden zich samen met teamleden bezig met het organiseren van allerlei leuke binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij onder andere denken aan het schoolreisje, de kerstviering en de Koningsspelen. Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld waarin teamleden en ouders samenwerken. Als lid van de OR schrijft u zich in voor meerdere werkgroepen per schooljaar.
De vrijwillige ouderbijdrage die u elk schooljaar voor uw kind betaalt, is de basis van het budget van de OR. Met dit geld worden bovenstaande activiteiten bekostigd. Als OR-lid beslist u mee wat er met uw ouderbijdrage gebeurt.
De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar, op van tevoren vastgelegde data. De notulen zijn voor iedereen toegankelijk en te vinden op de website van de school.
Teamleden van de OR zitten de vergaderingen voor. De werkgroep-coördinator is aanspreekpunt van de werkgroep voor de leden van de OR en teamleden.