De Vreedzame School

Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit de uitgangspunten van De Vreedzame School.

 

Wat houdt dit in ?

De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in de school en klas waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan.

In iedere groep worden de lessen van De Vreedzame School gegeven (groep 1 t/m groep 8). 

 

De school wordt een democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer het de kinderen niet lukt om een conflict op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Meer informatie over de mediatoren kunt u terugvinden onder het kopje ‘mediatoren’.

 

De doelen van De Vreedzame School

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:- op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen- constructief conflicten op te lossen- verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de mensen om hen heen- een open houding aan te nemen voor de verschillen tussen mensen- een kritische houding te ontwikkelen- op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

 

Om te werken aan de bovenstaande doelen werkt De Vreedzame School met zes blokken om dit te bereiken. De blokken vindt u hieronder.

 

 • Blok 1: We horen bij elkaar
  Alle groepen van de school starten met de lessen uit blok 1: ‘We horen bij elkaar’. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat en het afspreken van klassenregels centraal. In overleg met de klas verdelen we alle groepstaken.
  We leren in dit eerste blok woorden als ‘opstekers’ en ‘afbrekers’.
  Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 1

   

  Bekijk Kletskaart blok 1 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 1 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 1 bovenbouw

 • Blok 2: We lossen conflicten zelf op
  In dit blok leren de kinderen hoe ze op een positieve manier met conflicten om kunnen gaan. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Daarnaast leren de kinderen de rollen die je kunt aannemen in een conflict (rode, blauwe en gele pet).

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 2

   

  Bekijk Kletskaart blok 2 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 2 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 2 bovenbouw

   

 • Blok 3: We hebben oor voor elkaar
  In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren én duidelijk te zeggen wat je bedoelt.

  We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 3

   

  Bekijk Kletskaart blok 3 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 3 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 3 bovenbouw

   

 • Blok 4: We hebben hart voor elkaar
  Dit blok gaat over gevoelens. We streven naar een klimaat op school waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep. We hebben het over boosheid, verdriet, blijheid, opkomen voor een ander. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten, wat afkoelen is, wat nodig is om een conflict te kunnen oplossen. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat.

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 4

   

  Bekijk Kletskaart blok 4 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 4 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 4 bovenbouw

   

   

   

   

   

   

   

 • Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
  In dit blok leren we de kinderen een actieve bijdrage te leveren aan de groep als gemeenschap. De kinderen leren wat het is om elkaar te helpen en hoe je dat op een goede en fijne manier kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan elkaar helpen tijdens een conflict.  We bespreken met de kinderen hoe vreedzaam zij hun  eigen groep vinden. Hoe kan de groep nog vreedzamer worden? Wat kunnen zij hier zelf aan doen?  De kinderen leren om actief mee te doen en initiatief te nemen om samen tot ideeën en plannen te komen die goed zijn voor de groep of de school.

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 5

   

  Bekijk Kletskaart blok 5 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 5 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 5 bovenbouw

 • Blok 6: We zijn allemaal anders
  In dit blok leren de kinderen een open houding te hebben ten aanzien van verschillen tussen mensen. De kinderen denken na over verschillen en overeenkomsten tussen mensen en families of het verschil in levensbeschouwing en hoe dat thuis gaat. De kinderen leren dat mensen op allerlei manieren verschillend kunnen zijn en dit mogen uiten. We bespreken met de kinderen wat vrijheid van meningsuiting is en dat ieders mening ook weer verschillend kan zijn.

   

  Bekijk Nieuwsbrief blok 6

   

  Bekijk Kletskaart blok 6 onderbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 6 middenbouw

   

  Bekijk Kletskaart blok 6 bovenbouw